Contact Information

Contact us - we're here to help.

Nordic Business Group Oy

Kauppakatu 41 B 14
FIN-40100 Jyväskylä
Finland

+358 40 158 8750
info@nbgroup.fi

Business ID / VAT number: FI22413586

Jyri Lindén

Jyri Lindén

CO-FOUNDER & CEO

+358 44 570 5411
jyri.linden@nbgroup.fi

Tommi Hynynen

Tommi Hynynen

DESIGN & DEVELOPMENT SPECIALIST

+358 45 124 5365
tommi.hynynen@nbforum.com

Ossi Manner

Ossi Manner

PROPERTY MANAGER

Heli Hänninen

Heli Hänninen

MARKETING & COMMUNICATIONS SPECIALIST

+358 40 158 8750
heli.hanninen@nbgroup.fi